martes, 2 de xuño de 2020

Isto é cousa de alturas

A perspectiva sempre é un factor a ter en conta. Conceptos como grande ou pequeno, longo ou curto, alto ou baixo, son relativos e só teñen sentido cando comparamos un ou máis elementos. Por iso se inventaron as unidades de medida, para falar de valores absolutos, aínda que medir tamén é comparar. Cando medimos estamos comparando o valor dunha magnitude (peso, lonxitude, área...) co valor dun patrón que usamos como unidade.
Neste vídeo vese claramente a idea de que "grande " ou "pequeno" son conceptos relativos.
Fixádevos que indica as medidas en metros (m) e en pés (ft, do inglés feet).

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Este é un blog educativo. Os comentarios deben ser responsables e respetuosos. Grazas